PF 2017

Všem lidem dobré vůle a všem cestovatelům přeje
hodně štěstí a hodně zdraví v roce 2017
TRAVEL CLUB®
HALLIBURTON